Matrax.sk

Naším heslom je odbornosť a spoľahlivosť.

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti Matrax s.r.o. Bratislava je zahranično-obchodná činnosť, s ktorou máme dlhoročné skúsenosti.

Základným profilom činnosti spoločnosti sú aktivity zamerané na:

  1. aktívny rozvoj komerčných a investičných aktivít tuzemských a zahraničných podnikateľských subjektov
  2. vyhľadávanie podnikov, ktoré predstavujú potencionálnych exportérov a importérov,
  3. realizáciu  dopytov z tuzemska ako aj zo zahraničia tak, že ich prenáša cielene na konkrétne podniky,
  4. poskytovanie konzultačných a poradenských služieb pre exportérov a importérov,
  5. prípravu marketingových plánov vo zvolenom teritóriu na požiadanie konkrétneho obchodného partnera.

V súčasnosti  nosnou  aktivitou spoločnosti je realizácia obchodno – výrobných  požiadaviek firmy Goodyear Dunlop na výrobu gumárenských zmesí pre finálnu výrobu pneumatík.

Prvoradou snahou majiteľov spoločnosti je v rámci svojho vzdelania poskytovať odborné a spoľahlivé služby na čo najvyššej kvalitatívnej úrovni.

Unser Motto:
Fachkenntnis und Zuverlässigkeit
Unser Motto:
Fachkenntnis und Zuverlässigkeit