Matrax.sk

Spoločnosť Matrax s.r.o. vznikla v roku 1995. Zo začiatku bola hlavným predmetom činnosti spoločnosti  realizácia objednávok na spracovanie dát, tvorbu a inštaláciu informačných systémov ako aj  geodetické a kartografické práce.

V roku 1999 po vstupe nových spoločníkov  a doplnení predmetu činnosti sa  spoločnosť výrazne transformovala a hlavným predmetom podnikania sa postupne stala zahranično-obchodná činnosť.
V rámci týchto aktivít spoločníci využili svoje dlhoročné obchodné skúsenosti v podniku zahraničného obchodu Transakta a.s. , ktorý mal široký záber v obchodovaní s rôznymi komoditami, ako aj so špeciálnymi finančnými operáciami. Predovšetkým sa jedná o kúpu a predaj spotrebného tovaru (obuv, textil), kúpa chemikálií na ďalšie spracovanie, kúpa a predaj strojárenských výrobkov.

Už niekoľko rokov najdôležitejšou obchodnou aktivitou spoločnosti je realizácia objednávok firmy Goodyear Dunlop pre výrobu gumárenských zmesí pre finálnu výrobu pneumatík.

Spoločnosť Matrax s.r.o. ponúka komplexné služby v zahraničnom obchode a garantuje profesionálny a seriózny prístup k obchodným partnerom.        
Naším heslom je odbornosť a spoľahlivosť.

Unser Motto:
Fachkenntnis und Zuverlässigkeit
Unser Motto:
Fachkenntnis und Zuverlässigkeit